top of page

Donationer

Donationer och utvecklingsprojekt

Information om våra senaste donationer och utvecklingsprojekten vi stödjer.

Federationen HUMANA People to People

Federationen HUMANA People to People driver humanitära och hållbara utvecklingsprojekt som bidrar till ekonomiska och sociala framsteg, ökad tillväxt, sysselsättning och stärkt miljöskydd.

Export av begagnade kläder

Att vi exporterar begagnade kläder gör stor miljönytta. På grund av överkonsumtionen i höginkomstländer måste kläderna ut på den globala marknaden för att maximal återanvändning ska vara möjlig.

Besparing av CO2

1 kg kläder som samlats in av HUMANA Klädinsamling  motsvarar en besparing av 6,1 kg CO2-utsläpp

bottom of page