Organisationsnummer

Miljö- och biståndsföreningen Humana Sverige: 822001-5930

Humana People to People Sverige: 802412-9408

Bankgiro

5340-1089