top of page

Organisationsnummer

HUMANA Sverige utgörs av HUMANA Sverige Miljö - och Biståndsförening och det helägda dotterbolaget HUMANA Klädinsamling AB.

HUMANA Sverige Miljö- och Biståndsförening: 822001-5930

HUMANA Klädinsamling AB: 559351-6510

90-konto

900814-5

Bankgiro

900-8145

bottom of page