top of page

Besparing av CO2

För att få fram hur mycket besparing av CO2-utsläpp vi uppnår per kg insamlade kläder använder vi oss av omvandlingsfaktorn 6,1. Omvandlingsfaktorn är resultatet av kvantiteten originalkläder x återanvändningsandel (75%) x ersättningssgrad av nyproducerade varor (48,1%) x CO2-faktor (16,9). 

 

1 kg kläder insamlade av de organisationer som är anslutna till Federationen HUMANA People to People, motsvarar alltså en besparing av 6,1 kg CO2-utsläpp.

 

Denna omvandlingsfaktor är unik för Federationen HUMANA People to People, med hänsyn till den höga grad av återanvändning som vi uppnår genom samarbetet mellan våra olika enheter.

CO2-faktorn är framtagen från data från dessa källor: 

 

• “A new textiles economy: redesigning fashion’s future”, Ellen MacArthur Foundation, 2017 

• “Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles)”, 2014, European Commission Joint Research Centre 

 

Ersättningsgraden är framtagen på basis av slutsatserna från följande fem studier: 

 

• “Environmental benefits from reusing clothes”, Danish Technical University, Master Thesis by Laura Farrant, 2008 

• “Study into consumer second-hand shopping behaviour to identify the re-use displacement effect”, The Waste and Resources Action Programme (WRAP), 2013 (survey conducted in 2012). 

• “Replacement rates for second-hand clothing and household textiles - a survey study from Malawi, Mozambique and Angola”, Nynne Nørup, Kaj pihl, Charlotte Scheutz, Anders Damgaard & The Federation & UFF Norway (survey conducted in 2016) 

• “Exports of Nordic Used Textiles - Fate, benefits and impacts”, Nordic council of Ministers, 2016 

• “Replacement rates for second-hand clothing and household textiles - a survey study from Berlin”, HUMANA Second Hand Kleidung GmbH & Kaj Pihl (survey conducted in 2018).

bottom of page