top of page

Export av begagnade kläder

Alla kläder som samlas in av HUMANA Sverige sorteras individuellt och noggrant för den globala marknaden.

 

Detta gäller såväl för oss som för alla andra organisationer som är medlemmar i Federationen HUMANA People to People. 

Vid sorteringen tas faktorer som kvalitet, klimat, köpkraft och traditioner i beaktan, för att varje plagg ska hamna i rätt kategori och komma ut på rätt marknad. Det kollektiva samarbetet

mellan Federationen HUMANA People to Peoples medlems-organisationer säkerställer att varje plagg hamnar rätt och att så mycket som möjligt går till återanvändning enligt avfallshierarkins intentioner.

 

Arbetstillfällen och försörjning skapas direkt genom anställningar inom alla verksamheter Federationen HUMANA People to Peoples medlemsorganisationer driver globalt.

 

Export av second hand-kläder reducerar fattigdom i Afrika och Centralamerika. Där skapas arbetstillfällen och försörjning även indirekt genom att Federationen HUMANA People to Peoples medlemsorganisationer säljer kläder till marknadsförsäljare och småföretagare. Detta bidrar till den lokala ekonomin och till att skapa en långsiktig ekonomisk utveckling.

HUMANA Sverige eftersträvar en hållbar global handel med second hand-kläder

Larmrapporter i media om europeiska kläder som hamnar på soptippar i Ghana har under senare år avlöst varandra. Ghana är en av de tio främsta exportdestinationerna från EU. HUMANA Sverige exporterar inte kläder till Ghana, men vi exporterar kläder till andra länder i Afrika och det är vårt ansvar att säkerställa alla delar i hanteringskedjan som de kläder vi samlar in genomgår, från givare via sorteringscentraler, till de utvecklingsprojekt som vår verksamhet stödjer.

 

Att vi exporterar kläder gör stor miljönytta. På grund av den höga textilkonsumtionen i Sverige och Europa, kan lokala andrahandsmarknader inte hantera kvantiteterna av de ratade kläder som är återanvändbara. Optimal nytta av kläderna i enlighet med avfallshierarkin kan därför bara uppnås genom export. Förutsättningen för att de kläder som exporteras ska gå till återvändning är dock att de sorteras noggrant för rätt marknad. 

Under många år har Federationen  HUMANA People to People utvecklat ett väl fungerande system för handel och hantering av begagnade kläder. Vårt arbete ger kläder en längre livslängd och genererar intäkter till utvecklingsprojekt. 23,2 % av finansieringen av de utvecklingsprojekt som Federationen HUMANA People to People bedriver kommer från de kläder som samlas in av våra egna organisationer i Europa och USA. 

 

All sortering av våra kläder utförs på professionella sorteringscentraler, de flesta inom nätverket Humana People to People. Vi ser till att allt som kan återbrukas går till återanvändning och skickar endast återanvändbara kläder av bra kvalitet till våra samarbetspartners världen över. Avfallet, dvs de icke återanvändbara kläderna och textilierna stannar i Europa.

 

Enligt slutsatser i rapporten Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts från Nordiska ministerrådet, beräknas nordisk export av 75 000 ton begagnade textilier ge en årlig nettobesparing på 193 000 ton CO2 ekvivalenter av växthusgaser. 72 miljoner m3 vattenanvändning, samt en mängd andra fördelar för miljön. Det fastslås även att det finns flera starka skäl att exportera begagnade kläder till Afrika. En anledning är att det finns ett behov av kläderna då second hand-sektorn fyller ett tomrum för människor som inte har råd att köpa nyproducerade kläder. En annan viktig anledning är att de begagnade kläderna genererar arbetstillfällen i mottagarländerna i Afrika. Den informella second hand-sektorn ger en viktig möjlighet till socioekonomisk utveckling genom att den tillför en inkomstkälla för marknadssäljare och därmed utveckling av den lokala ekonomin. (Nordiska ministerrådet, Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts 2016). 

 

Rapporten som kan läsas här, innehåller en redogörelse av effekten av HUMANA People to Peoples distribution och försäljning av begagnade kläder i Malawi. Den bekräftar tillsammans med den årliga granskning och kontroll som miljökonsulten Mepex utför av vår verksamhet, att inget avfall lämnar Europa.

 

Skärmavbild 2023-06-26 kl. 10.12.45.png
bottom of page