top of page

Federationen HUMANA People to People

HUMANA Sverige är medlemmar i Federationen HUMANA People to People. Federationen HUMANA People to People grundades officiellt 1996, har huvudkontor i Zimbabwe och består idag av ett globalt nätverk av 29 ekonomiskt och juridiskt oberoende organisationer. Alla organisationer arbetar enligt samma etiska riktlinjer och har samma mål; att bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. FNs globala mål för hållbar utveckling/agenda 2030 ligger till grund för allt arbete inom nätverket.

 

Federationen HUMANA People to People driver humanitära och hållbara utvecklingsprojekt som bidrar till ekonomiska och sociala framsteg, ökad tillväxt, sysselsättning och stärkt miljöskydd. Projektkoncepten är långsiktiga, utformas tillsammans med lokalbefolkningar och engagerar samhällen. Fokusområden är hållbart jordbruk & miljö, samhällsutveckling, hälsa och utbildning. 

 

Nätverkets arbete innefattar förutom utvecklingsprojekt, second hand-verksamheter som klädinsamling, sorteringscentraler, butiker och grossistförsäljning. Överskottet som second hand-verksamheterna genererar globalt bidrar till att finansiera utvecklingsprojekten. Utvecklingsprojekten drivs förutom med berörda samhällen och individer, i samarbete med regeringar, nationella och lokala myndigheter, privata företag, FN, UNICEF m. fl.

Det utvecklingsprojekt som HUMANA Sverige donerar överskott och second hand-kläder till drivs av organisationerna ADPP Angola, DAPP Malawi och DAPP Zimbabwe. Organisationer som också är medlemmar i Federationen HUMANA People to People.

Organisationer

Federationen HUMANA People to People består av 29 ideella organisationer som är juridiskt och ekonomiskt fristående från varandra.

Etiska riktlinjer

Alla organisationer som är medlemmar i Federationen

 HUMANA People to People arbetar efter samma etiska riktlinjer, så även HUMANA Sverige.

bottom of page