top of page

Vårt uppdrag

Vår värld är en värld

Genom att göra det enkelt för människor att återanvända kläder bidrar vi till en rättvisare fördelning av jordens resurser, en mer jämlik värld och en bättre miljö.

Tillsammans gör vi skillnad!

bottom of page