top of page

Donationer och utvecklingsprojekt

2020

Zimbabwe

156 333 kr donerades till Dapp Zimbabwe fördelat mellan biståndsprojekten Ponesai Vanhu Technical College och TC TB Makoni.

 

Ponesai Vanhu Technical College

Befrielsekriget i Zimbabwe resulterade i många utsatta ungdomar och projektet är baserat på ett initiativ som grundades 1980 strax efter att Zimbabwe blev självständigt. Syftet är att genom utbildning stärka ungas möjligheter till självförsörjning och bidra till den socioekonomiska utvecklingen i landet/SADC-region. I korthet innebär det yrkesutbildning för ungdomar. Skolan ger för närvarande utbildning inom trädgårdsodling, företagsstudier och motormekanik och är anpassad efter den lokala arbetsmarknaden.

 

TC TB Makoni

Projektets syfte är att underlätta livet för människor som drabbats av HIV och TB och minska antalet smittade. I det ingår att öka medvetenheten om sjukdomarna, minska stigma, diskriminering samt förbättring av befintliga tjänster för diagnos och behandling. Utöver detta tillhandahålls behandling, vård och stöd till människor med HIV/TB och deras närstående. 

Angola

Drygt 76,6 ton kläder och skor till ett värde av 1 916 475 kr donerades till ADPP Angola för att omsättas till intäkter för biståndsprojekten Polytechnic school Luanda och Polytechnic school Huambo.

 

Polytechnic school Luanda 

Det här projektet startades 1991, initialt som en skola med grundskoleutbildning för föräldralösa barn och gatubarn. Idag är skolan inriktad på högstadieutbildning i kombination med yrkesinriktad utbildning. Eleverna kan bl.a. studera till Community Health Agent eller Environment Promoter. Den förstnämnda innebär i korthet utbildning i hälsopraktiker som t. ex. sanitet och att förebygga sjukdomar, den andra är en form av lokalt förankrad miljövetare. 

 

Polytechnic school Huambo

Polytechnic school Huambo grundades 1991 som en internatskola för hemlösa och på andra sätt utsatta barn. Numera har skolan samma upplägg som skolan ovan med tillägget lågstadieutbildning. Här kan elever studera till Information and Media Assistant och Environment Promoter.

Malawi

Drygt 47,8 ton kläder och skor till ett värde av 1 196 000 kr donerades till Dapp Malawi för att omsättas till intäkter för utvecklingsprojektet Farmers Clubs - Macadamia Value Chain Enhancement Project. 

 

Farmers Clubs - Macadamia Value Chain Enhancement Project

 

Malawi är en stor producent av macadamianötter men småskaliga lantbrukare står för endast 1% av produktionen. Projektet syftar till att öka deras medverkan i produktionen och möjligheterna till självförsörjning. Genom projektet får de utbildning och kunskap om produktionen, tillgång till planteringsmaterial, rättvisa marknadspriser samt träd att plantera. 

 

bottom of page