DSC_6494_edited.jpg

Din gåva gör skillnad för miljön & bidrar till utveckling i fattiga länder. Allt överskott från vår verksamhet går till biståndsprojekt i Afrika, Asien & Sydamerika inom:

Green Week 2020 

Eu:s gröna vecka 2020 har temat natur och biologisk mångfald. Genom att ändra dina konsumtionsvanor och handla second hand istället för att köpa nyproducerade kläder gör du en viktig insats för miljön och den biologiska mångfalden.

 

Produktionen av nya kläder kräver stora resurser från naturen i form av vatten, jordbruksjord och energi, vilket också leder till utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Storskalig bomullsproduktion leder till att sjöar och vattendrag töms och till att grundvattennivåer sänks. Bomull är bland de mest besprutade produkterna i världen. Besprutningen orsakar inte bara skador på miljön utan gör även de som arbetar med bomullen sjuka. Syntetiska textilmaterial såsom polyester, akryl och polyamid innehåller mikroplaster som förgiftar sjöar, hav och därmed vårt dricksvatten. 

 

Textilprodukter tillverkade av bomull är vad som dominerar i svenskars konsumtion av textilprodukter. 80% av klimatpåverkan av klädkonsumtionen i Sverige kommer från produktionsfasen. Dvs, den största delen av påverkan på klimatet sker redan innan plaggen har nått butikerna. Nettoinflödet av nya textilier per person till Sverige har ökat med nästan 30 procent mellan år 2000 och 2019.

 

Återanvändning gör stor nytta för miljön oavsett om den sker i Sverige eller någon annanstans i världen och är ett bättre alternativ än både materialåtervinning och förbränning med energiåtervinning. HUMANA Sveriges verksamhet är helt och hållet baserad på insamling och försäljning av begagnade kläder, skor accessoarer och textilier. Vår second hand-kedja HUMANA Second Hand är det hållbara alternativet för modeintresserade. I våra butiker hittar du klimatsmart, välsorterat mode till bra priser. 

 
Textilinsamling_logo_transparent_green.p

Med anledning av Corona utför vi tillsvidare inga hämtningar.

 

Till dess att vi kan utföra hämtningar igen hänvisar vi till våra insamlingscontainrar. Ta hand om er och tack för era gåvor!

Humana Sveriges insamlingsverksamhet kontrolleras av miljökonsulten Mepex.

 

Ta del av den senaste årsrapporten och certifikat från Mepex här...

Vad händer med min gåva?

Din gåva skickas till en av HUMANA People to Peoples sorteringscentraler och går efter noggrann sortering vidare till återanvändning.

När du skänker till HUMANA gör du en stor insats för miljön och bidrar till att skapa ett överskott som går till bistånd. Återanvändning är det bästa alternativet för miljön och sparar långt mer av jordens resurser än återvinning. När du skänker till HUMANA kan du vara trygg i vetskapen att vi gör allt för att tillvarata gåvorna på bästa sätt och se till att huvuddelen av dem går till återanvändning.

"Att HUMANA Sverige är en organisation som verkar mot diskriminering och för en större mellanfolklig förståelse slås fast redan i vår ändamålsparagraf. Vi är emot all form av rasism, diskriminering utifrån etnicitet, religionstillhörighet, sexuell läggning, kön, ålder, socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariation."

Läs hela texten av HUMANA Sveriges ordförande Trond Narvestad här...

World Food Day

16 okt 2020 

Humana People to People ligger bakom biståndsprojektet Farmers Clubs. Projektmodellen syftar till att bekämpa fattigdom och hunger genom att hjälpa småskaliga lantbrukare i fattiga länder att uppnå en ökad och hållbar produktion av livsmedel. Globalt sett är det småskaliga lantbrukare som producerar mest mat, och de som tillgodoser de fattiga som behöver maten allra mest.

Rural Women Day 2020 

Women’s Farmers Clubs är ett av Humana People to Peoples biståndsprojekt i Angola. Projektet ökar kvinnliga lantbrukares möjligheter till självförsörjning och utbildar dem i bland annat produktionsförbättrande metoder, hållbarhet, hälsa och näringslära.

Läs mer på www.adpp-angola.org

5 Oktober – World Teachers Day 2020 

“Teachers: Leading in crisis, reimagining the future”

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och har en långsiktig positiv inverkan på ett lands utveckling. Idag går 90% av världens barn i skolan. Samtidigt är omkring 127 miljoner ungdomar i världen inte läs och skrivkunniga. 90% av dessa ungdomar bor i södra Asien och i Afrika, söder om Sahara. Läraryrket fyller en kärnfunktion i strävan efter att att uppnå de globala utbildningsmålen. Det är akut lärarbrist i världen. Enligt uppskattningar från UNESCO krävs det att omkring 69 miljoner kvalificerade lärare rekryteras för att de globala utbildningsmålen ska uppnås 2030.

 

Sedan 1993 har Humana People to People utbildat drygt 49,000 lärare i Mozambique, Angola, Malawi, Guinea Bissau, Zambia, demokratiska republiken Kongo och Indien.

 

Humana People to Peoples lärarutbildningsprogram inriktar sig på att utbilda lärare på landsbygden. I utformningen av utbildningsprogrammen tas särskild hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar specifika för varje land. 

 

Lärarutbildningarna sträcker sig från ett till tre år, och alla skolor förutom i Indien är internatskolor. Centralt i utbildningen är att ge lärarstudenterna verktyg för att hantera och förmedla läroplanen så att deras undervisning i sin tur anpassas efter elevers behov, lokala villkor och förutsättningar.

 

Enligt siffror från Teacher Task force hade 165 länder världen över med anledning av Covid 19, stängt skolor i slutet av mars 2020. Detta påverkade i sin tur undervisningen för nära 1,5 miljarder elever och 63 miljoner lärare. Krisen har krävt anpassning när det gäller undervisning globalt, vilket även gäller Humana People to Peoples utbildningsprogram. Att organisera virtuell undervisning har varit en av de strategier som tillämpats men även andra innovativa lösningar. I Mozambique till exempel, har undervisning kunnat ske via radio och tv-sändningar.

HUMANA Sverige finns med på Givarguidens gröna lista!

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Kontakta oss | HUMANA Sverige | Sjövägen 2 | 746 31 Bålsta | Tel: 0171 46 38 10 | Email: humana@humanasverige.se

Organisationsnummer: Miljö- och biståndsföreningen HUMANA Sverige: 822001-5930 | HUMANA People to People Sverige: 802412-9408 | Bankgiro: 5340-1089