DSC_6494_edited.jpg
KladerSkaparUtveckling_2.png
TshirtRecycle.png

Din gåva gör skillnad för miljön & bidrar till utveckling i fattiga länder. Allt överskott från vår verksamhet går till biståndsprojekt i Afrika, Asien & Sydamerika inom:

heart.png

Donationer 2020 

 

Zimbabwe

156 333 kr donerades till Dapp Zimbabwe att fördela mellan biståndsprojekten Ponesai Vanhu Technical College och TC TB Makoni.

Angola

Drygt 76,6 ton kläder och skor till ett värde av 432 675 kr donerades till ADPP Angola för att omsättas till intäkter till biståndsprojekten Polytechnic school Luanda och Polytechnic school Huambo

 

Malawi

Drygt 47,8 ton kläder och skor till ett värde av 280 191 kr donerades till Dapp Malawi för att omsättas till intäkter till biståndsprojekten Macadamia Value Chain Enhancement och Farmers Clubs. 

 

People's Vaccine Alliance

 

Över 700 miljoner doser Covid 19-vaccin har administrerats globalt.

Mer än 87% av doserna har tilldelats höginkomstländer och övre medelinkomstländer medan låginkomstländer bara fått 0,2%. Endast genom en global och rättvis distribution av Covid 19-vaccin kan pandemin övervinnas. - WHO. 

 

Humana People to People är en av många organisationer som gått samman och bildat rörelsen People's Vaccine Alliance. People’s Vaccine Alliance kräver att COVID-19-vaccin ska vara kostnadsfritt och tillgängligt för alla – överallt.

rich nations vaccinate 1 person every se
IMG_2668.jpg

Under 2020 gick 195 158 plagg till återanvändning genom försäljning till 130 610 kunder i HUMANA Second Hands butiker i Sverige.

 

Humana Sverige samlade in 2371 ton kläder till åter-användning. Det innebär en besparing av utsläpp av 9725 ton CO2 vilket motsvarar att köra en sträcka på ca 4220 mil (eller tur och retur från Malmö i söder till Riksgränsen i norr 11 gånger) med en Volvo V70.

Med anledning av avsnittet Smutsiga kläder

i Uppdrag granskning.

 

Det är vårt ansvar att säkerställa alla delar i hela hanteringskedjan som insamlade kläder genomgår från våra givare via sorteringscentraler till de humanitära projekt som vår verksamhet stödjer. Insamlingsverksamheten granskas av Mepex, en oberoende miljökonsult och vi samarbetar med våra systerorganisationer i nätverket Humana People to People för att motverka svinn och korruption. Vi har en Code of Conduct som finns att läsa i sin helhet här.

 

Vi arbetar sedan länge kontinuerligt med att förebygga stölder. Vi har under de senaste åren vidtagit många förbättringsåtgärder beträffande våra containrar. Dels har vi gjort dem säkrare mot stölder och inbrott och dels har vi gjort dem ergonomiskt bättre for våra chaufförer. Vidare använder vi oss av ett datoriserat system med GPS som hjälper oss att föra noggrann statistik över tömningstider, tömningsintervaller och insamlade kg kläder per insamlingsplats. Systemet gör att vi snabbt upptäcker avvikelser. På insamlingsplatser där vi upptäcker att någonting inte står rätt till undersöker vi vad avvikelsen beror på. Ibland kan det till exempel röra sig om att en annan klädinsamlingsaktör ställt en containrar bredvid vår eller att en markupplåtare har flyttat en container till en mer undanskymd plats. I de fall en container har utsatts för stöld byter vi snarast möjligt antingen container eller typ av lås.

 

Stölder förekommer men vi upplever inte att vi är utsatta för systematiska stölder i samma stora omfattning som i programmet, men vad som kommer fram i programmet är oroande. Nästa steg i vårt stöldförebyggande arbete är att vi kommer att plombera våra containrar. Som en ytterligare säkerhetsåtgärd har vi beslutat att alla chaufförer ska bära kläder märkta med Humanas logga. De ska också ha en ID/06-legitimation som ska kunna uppvisas vid behov. Detta kommer genomföras skyndsamt. Om någon ser någonting misstänkt vid våra containrar ser vi gärna att man kontaktar oss med information. Vi utför exempelvis aldrig tömningar med utlandsregistrerade fordon. Det går givetvis bra att höra av sig till oss anonymt.

 

Vi förstår att det som kommit fram i och med Uppdrag granskning gör att gåvogivare blir upprörda och oroade och kanske tvekar inför att i fortsättningen lämna gåvor i klädinsamlingscontainrar. Att sluta skänka kläder är ingen lösning då det skulle medföra ytterligare konsekvenser för klädinsamlingsorganisationer och därmed biståndsmottagarna. Vi vill påminna om att det förutom att lämna i våra klädinsamlingscontainrar går bra att lämna gåvor i våra butiker samt direkt till våra lagerlokaler. Vi kommer även så snart pandemin tillåter att återuppliva vår hämtningstjänst textilinsamling.se

2019-05-09 14.58.33.jpg
IMG_3605.JPG

21 – 29 November

European Week for Waste Reduction 2020 

Årets tema är osynligt avfall. Med osynligt avfall menas mängden avfall som genereras under tillverkningsprocessen av en produkt och inte är synligt men skapar ett högt Co2 fotavtryck. Ett sätt att minska det osynliga avfallet är att producera produkter som går att reparera och återvinna, men det allra bästa för miljön är att återanvända produkter som redan finns.

 

All nyproduktion kräver stora mängder energi, resurser och bidrar till stora mängder miljöskadliga utsläpp och avfall. 

 

Att handla second hand gör stor skillnad. Varje kg kläder som samlas in till återanvändning sparar in 4,1 kg utsläpp av CO2.

 

Vid återanvändning sparas upp emot 97% av den energi som går åt vid nyproduktion.

 

2019 samlade Humana Sverige in 2921 ton kläder och skor för återanvändning. Det innebär en besparing av 11 976 ton utsläpp av CO2.

Textilinsamling_logo_transparent_green.p

Med anledning av Corona utför vi tillsvidare inga hämtningar.

 

Till dess att vi kan utföra hämtningar igen hänvisar vi till våra insamlingscontainrar. Ta hand om er och tack för era gåvor!

Humana Sveriges insamlingsverksamhet kontrolleras av miljökonsulten Mepex.

 

Ta del av den senaste årsrapporten och certifikat från Mepex här...

Vad händer med min gåva?

Din gåva skickas till en av HUMANA People to Peoples sorteringscentraler och går efter noggrann sortering vidare till återanvändning.

När du skänker till HUMANA gör du en stor insats för miljön och bidrar till att skapa ett överskott som går till bistånd. Återanvändning är det bästa alternativet för miljön och sparar långt mer av jordens resurser än återvinning. När du skänker till HUMANA kan du vara trygg i vetskapen att vi gör allt för att tillvarata gåvorna på bästa sätt och se till att huvuddelen av dem går till återanvändning.

Stor skillnad i andelen avfall som hamnar i textilinsamlings-behållare på olika återvinningscentraler.

 

I en nyligen gjord undersökning, visar det sig att andelen avfall i en textilinsamlingsbehållare kan variera från 1,3% till 46,5% beroende på hur informationen till användarna är utformad. Undersökningen visar att användarna är duktiga på att följa instruktioner om hur textilier skall sorteras när de lämnas in men att informationen inte alltid är ändamålsenlig.

Läs rapporten och hela pressreleasen här.

Donationer 2019 – ANGOLA.

 

Under 2019 donerade Humana Sverige drygt 99 ton kläder och skor till ett värde av strax under 2,5 miljoner kronor till två biståndsprojekt i Angola; The Polytechnic School Huambo och Children’s School Benguela. Båda projekten drivs av ADPP Angola som är en av nätverket Humana People to Peoples 30 medlemsorganisationer. ADPP Angola har 60 biståndsprojekt i 17 av Angolas 18 provinser. Projekten är inriktade på långsiktig utveckling inom utbildning, jordbruks och landsbygds-utveckling, hälsa samt samhällsutveckling.

"Att HUMANA Sverige är en organisation som verkar mot diskriminering och för en större mellanfolklig förståelse slås fast redan i vår ändamålsparagraf. Vi är emot all form av rasism, diskriminering utifrån etnicitet, religionstillhörighet, sexuell läggning, kön, ålder, socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariation."

Läs hela texten av HUMANA Sveriges ordförande Trond Narvestad här...

1 December

World Aids day 2020 

HIV och Aids är trots framsteg sedan 1990-talet fortfarande ett stort globalt folkhälsoproblem, som drabbas av ytterligare utmaningar under COVID-19-pandemin. Befintliga bekämpningsrutiner som HIV-prevention, testning och behandling påverkas av COVID-19, vilket särskilt i länder med redan bräckliga vårdsystem får livshotande konsekvenser. Kan inte dessa tjänster upprätthållas löper många utsatta befolkningar större risk för HIV-infektion och AIDS-relaterade dödsfall. 

 

Humana People to People har med projektmodellen TCE (Total Control of the Epidemic) under två decennier aktivt arbetat med bekämpning av HIV och Aids.

 

Läs mer här: 

https://www.humana.org

Green Week 2020 

Eu:s gröna vecka 2020 har temat natur och biologisk mångfald. Genom att ändra dina konsumtionsvanor och handla second hand istället för att köpa nyproducerade kläder gör du en viktig insats för miljön och den biologiska mångfalden.

 

Produktionen av nya kläder kräver stora resurser från naturen i form av vatten, jordbruksjord och energi, vilket också leder till utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Storskalig bomullsproduktion leder till att sjöar och vattendrag töms och till att grundvattennivåer sänks. Bomull är bland de mest besprutade produkterna i världen. Besprutningen orsakar inte bara skador på miljön utan gör även de som arbetar med bomullen sjuka. Syntetiska textilmaterial såsom polyester, akryl och polyamid innehåller mikroplaster som förgiftar sjöar, hav och därmed vårt dricksvatten. 

 

Textilprodukter tillverkade av bomull är vad som dominerar i svenskars konsumtion av textilprodukter. 80% av klimatpåverkan av klädkonsumtionen i Sverige kommer från produktionsfasen. Dvs, den största delen av påverkan på klimatet sker redan innan plaggen har nått butikerna. Nettoinflödet av nya textilier per person till Sverige har ökat med nästan 30 procent mellan år 2000 och 2019.

 

Återanvändning gör stor nytta för miljön oavsett om den sker i Sverige eller någon annanstans i världen och är ett bättre alternativ än både materialåtervinning och förbränning med energiåtervinning. HUMANA Sveriges verksamhet är helt och hållet baserad på insamling och försäljning av begagnade kläder, skor accessoarer och textilier. Vår second hand-kedja HUMANA Second Hand är det hållbara alternativet för modeintresserade. I våra butiker hittar du klimatsmart, välsorterat mode till bra priser. 

16 okt World Food Day

World Food Day

16 okt 2020 

Humana People to People ligger bakom biståndsprojektet Farmers Clubs. Projektmodellen syftar till att bekämpa fattigdom och hunger genom att hjälpa småskaliga lantbrukare i fattiga länder att uppnå en ökad och hållbar produktion av livsmedel. Globalt sett är det småskaliga lantbrukare som producerar mest mat, och de som tillgodoser de fattiga som behöver maten allra mest.

wfd.png
15 okt Rural Women Day

Rural Women Day 2020 

Women’s Farmers Clubs är ett av Humana People to Peoples biståndsprojekt i Angola. Projektet ökar kvinnliga lantbrukares möjligheter till självförsörjning och utbildar dem i bland annat produktionsförbättrande metoder, hållbarhet, hälsa och näringslära.

Läs mer på www.adpp-angola.org

5 Oktober – World Teachers Day 2020 

“Teachers: Leading in crisis, reimagining the future”

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och har en långsiktig positiv inverkan på ett lands utveckling. Idag går 90% av världens barn i skolan. Samtidigt är omkring 127 miljoner ungdomar i världen inte läs och skrivkunniga. 90% av dessa ungdomar bor i södra Asien och i Afrika, söder om Sahara. Läraryrket fyller en kärnfunktion i strävan efter att att uppnå de globala utbildningsmålen. Det är akut lärarbrist i världen. Enligt uppskattningar från UNESCO krävs det att omkring 69 miljoner kvalificerade lärare rekryteras för att de globala utbildningsmålen ska uppnås 2030.

 

Sedan 1993 har Humana People to People utbildat drygt 49,000 lärare i Mozambique, Angola, Malawi, Guinea Bissau, Zambia, demokratiska republiken Kongo och Indien.

 

Humana People to Peoples lärarutbildningsprogram inriktar sig på att utbilda lärare på landsbygden. I utformningen av utbildningsprogrammen tas särskild hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar specifika för varje land. 

 

Lärarutbildningarna sträcker sig från ett till tre år, och alla skolor förutom i Indien är internatskolor. Centralt i utbildningen är att ge lärarstudenterna verktyg för att hantera och förmedla läroplanen så att deras undervisning i sin tur anpassas efter elevers behov, lokala villkor och förutsättningar.

 

Enligt siffror från Teacher Task force hade 165 länder världen över med anledning av Covid 19, stängt skolor i slutet av mars 2020. Detta påverkade i sin tur undervisningen för nära 1,5 miljarder elever och 63 miljoner lärare. Krisen har krävt anpassning när det gäller undervisning globalt, vilket även gäller Humana People to Peoples utbildningsprogram. Att organisera virtuell undervisning har varit en av de strategier som tillämpats men även andra innovativa lösningar. I Mozambique till exempel, har undervisning kunnat ske via radio och tv-sändningar.