top of page

Utvecklingsarbete

Federationen HUMANA People to People driver humanitära och hållbara utvecklingsprojekt som bidrar till ekonomiska och sociala framsteg, ökad tillväxt, sysselsättning och stärkt miljöskydd. FNs globala mål för hållbar utveckling ligger till grund för allt arbete som sker inom nätverket. 

 

Projektkoncepten är långsiktiga, utformas tillsammans med lokalbefolkningar och drivs förutom med berörda samhällen och individer, i samarbete med regeringar, nationella och lokala myndigheter, privata företag, FN, UNICEF m. fl. 

 

Utvecklingsprojekten är centrerade kring fokusområdena hållbart jordbruk, miljö, samhällsutveckling, hälsa och utbildning.

bottom of page