FAQ

Varför har ni inget 90-konto?

Kravet som ställs från svensk Insamlingskontroll för att få inneha 90-konto är att 75% av intäkterna ska gå till ändamålet. HUMANA Sverige har i nuläget svårigheter att uppnå detta krav. Samtliga anställda hos HUMANA Sverige har lön enligt avtal från Handels. Föreningen har inga volontärer, äger inga fastigheter utan hyr alla lokaler och har heller inga stora bidragsgivare. Verksamheten bygger helt och hållet på insamling och försäljning av de gåvor som samlas in. Överskottet går i sin helhet till ändamålet och vi strävar givetvis efter att uppnå Svensk Insamlingskontrolls krav.

 

 

Vad innebär det att HUMANA Sverige finns med på Givarguidens gröna lista?

Bakom den opartiska, obundna och oberoende Givarguiden står givarnas intresseorganisation Charity Rating. Givarguiden har som syfte att vägleda människor till ett meningsfullt givande. Givarguiden bedömer och granskar välgörenhetsorganisationers demokratiska struktur, ekonomi och transparens, sammanfattat i de tre kriterierna DET. De organisationer som är med på Givarguidens gröna lista uppfyller Givarguidens krav och fått grön markering på alla 3 kriterierna. Läs mer här: http://www.givarguiden.se/organisation/?org=328#visa

 

Hur mycket av intäkterna går till bistånd?

Allt vårt överskott går till vårt ändamål. Det vill säga all vinst som återstår efter att löner, hyror och andra utgifter nödvändiga för verksamhetens drift är betalda. Vår ekonomi granskas av oberoende revisorer och är offentliga uppgifter. 

 

HUMANA Sverige finns med på Givarguidens gröna lista. Bakom den opartiska, obundna och oberoende Givarguiden står givarnas intresseorganisation Charity Rating. Givarguiden har som syfte att vägleda människor till ett meningsfullt givande. Givarguiden bedömer och granskar välgörenhetsorganisationers demokratiska struktur, ekonomi och transparens, sammanfattat i de tre kriterierna DET. De organisationer som är med på Givarguidens gröna lista uppfyller Givarguidens krav och fått grön markering på alla 3 kriterierna. Du kan läsa mer här: http://www.givarguiden.se/organisation/?org=328#visa

Var hamnar min gåva?

Alla gåvor vi får in skickas till våra egna sorteringscentraler där de manuellt sorteras efter olika kategorier. Därefter skickas de vidare för försäljning i någon av våra butiker i Sverige eller utomlands. En del av gåvorna skickas vidare för försäljning hos privata entreprenörer i Afrika. De gåvor som inte är i säljbart skick går till återvinning och det som inte kan återvinnas går till förbränning.

Hur mycket av det som samlas in går till återanvändning?

Ca 80% av allt vi samlar in går till återanvändning. 14% går till återvinning och 6% går till förbränning.

 

 

Varför säljer HUMANA skänkta kläder till privata entreprenörer i Afrika?

HUMANA Sverige donerar kläder som i sin tur säljs till privata entreprenörer i Afrika. På så sätt bidrar vi till den lokala ekonomin och hjälper till med att skapa en långsiktig ekonomisk utveckling. Mer information om hur försäljningen går till hittar du här http://www.adpp-angola.org/en/ och här http://www.dapp-malawi.org. 

 

Var i Sverige hämtar ni kläder?

Tillägg: Under Corona har vi pausat vår tjänst textilinsamling.

Vi hämtar för närvarande i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bor du i ett område där vi vanligen inte hämtar och har stora mängder kläder och textilier du vill att vi hämtar? Tveka inte att höra av dig så försöker vi ordna det.

Boka på www.textilinsamling.se 

Mail: info@textilinsamling.se 

Tel: (+46) 171 - 46 38 10

 

 

Var finns närmaste insamlingscontainer?

Vi har ca 1900 insamlingscontainrar utplacerade i Sverige. På grund av organiserade ligor som slagit mynt av att stjäla kläder kan vi tyvärr inte publicera information här om exakt var de finns. Vi ber dig därför att kontakta vårt huvudkontor för att få reda på var din närmaste container står: 0171-463810.

För den som inte vill ringa går det även bra att skicka ett mail till humana@humanasverige.se

Hur kan jag bli medlem i föreningen HUMANA Sverige?

Till en kostnad av 100 kr per år kan du bli medlem i HUMANA Sverige och har då en röst på vår årsstämma. Hör av dig till oss på humana@humanasverige.se för mer information.

Vad hände med UFF, och vilken är kopplingen till HUMANA Sverige?

 

Mellan 1996-2002 hade UFF i Sverige 90-konto.

Under 1990-talets slut samt inledningen på 2000-talet fick UFF stora ekonomiska problem. Sjunkande priser på begagnade kläder på världsmarknaden, ökade kostnader för sortering och hårdare konkurrens både från billiga nya kläder och från andra aktörer på secondhandmarknaden bidrog till ett snabbt sjunkande överskott.

UFF hade under tiden gjort stora långsiktiga biståndsåtagande som inte kunde avbrytas utan att få stora konsekvenser för mottagarna. Under många år donerades därför högre belopp än det överskott verksamheten genererade, vilket naturligtvis blev ohållbart. Styrelsen för UFF Sverige tvingades stoppa alla donationer tills ekonomin var på fötter igen, med resultatet att Svensk Insamlingskontroll drog in 90-kontot.

Många kommuner kräver innehav av 90-konto för att ge tillstånd att placera ut insamlingscontainrar, vilket innebar att UFF med förlusten av 90-kontot förlorade många insamlingsplatser och därmed en väsentlig del av sin inkomstkälla. Samtidigt anklagades UFF i Sverige för oegentligheter inom organisationen i media. Detta byggde på ett seglivat missförstånd om att föreningen var ekonomiskt och juridiskt kopplad till UFF Danmark som stod inför åtal. Samtliga medlemmar i nätverket Humana People to People var och är ekonomiskt och juridiskt fristående från varandra.

I januari 2003 försatte UFF sig i konkurs.

Konkursförvaltaren och advokaten Magnus Cederlöf på Grönberg och Cederlöv Advokatbyrå, undersökte UFFs verksamhet med konklusionen att inga oegentligheter hade förekommit.

Med hjälp och stöd från HUMANA People to People och medlemmar i nätverket, fick UFF Sverige chans att starta upp igen under namnet HUMANA Sverige. 1/3 av UFFs konkursbo köptes tillbaka och vi har sen dess aktivt agerat för att generera överskott till HUMANA People to Peoples projekt, samt att utföra ett gediget miljöarbete.

2006 hade HUMANA Sverige utöver donationer, betalat tillbaka alla lån. Under de senaste åren har vi satsat stora resurser på att expandera verksamheten. Vi har utökat insamlingen från 1000 containrar till idag (2017) ca 1900, och har fyra framgångsrika butiker.

Hur ofta hänger ni in nya varor i butikerna?

Alla våra butiker fyller dagligen på med hundratals nya varor så ja, det lönar sig att besöka oss ofta.

Hur går jag till väga för att söka jobb på HUMANA Second Hand?

Vi tar löpande emot ansökningar även när inga tjänster finns lediga. Gå in på HUMANA Second Hands hemsida och fyll i din ansökan i formuläret. humanasecondhand.se/work

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Kontakta oss | HUMANA Sverige | Sjövägen 2 | 746 31 Bålsta | Tel: 0171 46 38 10 | Email: humana@humanasverige.se

Organisationsnummer: Miljö- och biståndsföreningen HUMANA Sverige: 822001-5930 | HUMANA People to People Sverige: 802412-9408 | Bankgiro: 5340-1089