Granskning

Vi kan säkerställa att så mycket som möjligt går till återanvändning och kan garantera spårbarhet genom att vi själva har kontroll över alla led i insamlingsprocessen.

 

Vår insamlingsverksamhet granskas av miljökonsulten Mepex som årligen publicerar sin kartläggning av vår verksamhet i form av en årsrapport.

Mepex 

Textile Transparency Report - Collection and Distribution of Textiles

2020

2019

2018

2017