top of page

Aktuell 
information

Artikel från FN:s utvecklingsprogram om ADPP Angola och kampen mot tuberkulos

29 mars 2023

 

Den 24/3 var det Världstuberkulosdagen. Tuberkulos är en smittsam infektionssjukdom som orsakar 1,5 miljoner dödsfall globalt varje år. 

99 % av de människor som dör på grund av sjukdomen lever i låginkomstländer. 

 

HUMANA Sverige bidrar årligen till HUMANA People to People-organisationen ADPP Angolas utvecklingsarbete. Läs artikeln från UNDP om ADPP Angolas arbete med att bekämpa tuberkulos här 

Ny rapport bekräftar att återanvändning av textil är mer fördelaktigt för miljön än återvinning

18 januari 2023

 

HUMANA Sverige välkomnade idag slutsatserna i en ny rapport från European Recycling Industries Confederation (EuRIC) om livscykelbedömning av begagnade europeiska textilier. Rapporten fastslår att återanvändning definitivt är bättre för miljön än produktion av nya plagg och i de flesta fall även bättre än återvinning.

 

I rapporten har tre scenarier för återanvändning vs nya plagg analyserats och analysen täcker olika blandningar. Från 100 % bomull, polybomull (blandning av bomull och polyester) till 100 % polyester, vilka alla är tillverkade i Asien och säljs i Europa, Afrika söder om Sahara respektive Pakistan.

 

Rapporten bekräftar att miljöpåverkan vid återanvändning är betydligt lägre än produktionen av nya plagg för alla tre kategorier.

 

Rapporten har även analyserat återanvändning jämfört med produktion av nya plagg med återvunna textilfibrer och slutsatsen är likartad. I vilken grad miljöpåverkan vid återanvändning är lägre än vid produktion av nya plagg beror förstås på hur mycket köpet av en begagnad vara ersätter köpet av ett nytt plagg.

 

HUMANA Sverige är en del av en levande och högt utvecklad sektor som redan bidrar väsentligt till miljöskyddet. Under 2022 gick 287 421 plagg till återanvändning genom försäljning till 186 303 kunder via vår butiksverksamhet, medan drygt 3000 ton samlades in till återanvändning via vår insamlingsverksamhet.

 

När EU snabbt går mot obligatorisk insamling av alla använda textilier är det viktigt att återanvändning främjas både i Europa och globalt, för att maximal miljönytta ska kunna uppnås.

 

Läs EuRICs pressmeddelande här och den fullständiga rapporten här

bottom of page