Textilavfallet stannar i Europa

Med anledning av inslaget i SVT från 2022-04-09, angående stora mängder textilavfall i Ghana. 

 

Det är vårt ansvar att säkerställa alla delar i hanteringskedjan som de kläder vi samlar in genomgår, från givare via sorteringscentraler, till de utvecklingsprojekt som vår verksamhet stödjer. All sortering utförs på våra egna sorteringscentraler. Vi ser till att allt som kan återbrukas går till återanvändning och skickar endast kläder av bra kvalitet till våra samarbetspartners världen över.

Under många år har nätverket HUMANA People to People utvecklat ett väl fungerande system för handel och hantering av begagnade kläder. De HUMANA People to People-organisationer som arbetar med insamling och försäljning av begagnade kläder är noggranna med vad de skickar vidare till sorteringscentralerna. Sorteringscentralerna är i sin tur noggranna både med vad som sorteras fram till butikerna i Europa och USA och vad som exporteras till de medlemsorganisationer som verkar i Angola, Demokratiska republiken Kongo, Guinea-Bissau, Malawi, Moçambique, Zambia och Belize. 

Ett avancerat system av anpassning till förväntningar,

kvalitetsbedömning, återkoppling, kontroll på plats och kommunikation gör att vi alla ständigt arbetar i samma riktning för att få största möjliga nytta av de kläder som donerats till oss. Detta stöds av det faktum att 17,9 % av finansieringen av de utvecklingsprojekt HUMANA People to People bedriver kommer från de kläder som samlas in av våra egna organisationer i Europa och USA.

 

Alla de organisationer som arbetar med insamling och försäljning fungerar enligt allmänna affärsvillkor; dvs de ska göra ett ekonomiskt överskott. Om en insamlingsenhet inte skickar kläder av bra kvalitet till sorteringscentralen, avslutar sorteringscentralen samarbetet. Om en sorteringscentral i sin tur inte skickar återanvändbara kläder som håller överenskommen kvalitet, avslutas samarbetet med sorteringscentralen av mottagarna.

 

Frakt mellan kontinenter är dyrt. Således skickas bara sådant som är av relativt högt värde. Att skicka textilavfall från Europa till Afrika, Asien eller Sydamerika har ingen ekonomisk mening.  

 

I Nordiska ministerådets omfattande utredning som presenterades i rapporten Export of Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts fastställs den stora miljönytta som export av begagnad textil bevisligen gör och att export av begagnad textil har signifikant betydelse för reducering av fattigdom i mottagarländerna. I rapporten finns en utförlig redogörelse av effekten av Humana People to Peoples distribution och försäljning av begagnade kläder i Malawi. Vidare fastställs det att nästan ingen textil lämnar Europa osorterad och att textilavfall (dvs. icke återanvändbara textilier) blir kvar i Europa (Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts 2016, sidan 118).

Humana Sveriges insamling och distribution av begagnade kläder granskas och kartläggs av Mepex. Ta del av årsrapporter från Mepex här