top of page

Verksamheten internationellt

Att vi exporterar second hand-kläder gör stor miljönytta. Då konsumtionen av kläder i höginkomstländer är mycket högre än vad de lokala second hand-marknaderna kan hantera, måste kläderna ut på den globala marknaden för att möjliggöra maximal återanvändning.

 

Alla kläder som samlas in av nätverket HUMANA People to Peoples organisationer sorteras individuellt och noggrant för den globala marknaden. All sortering sker på egna sorteringscentraler. Vid sorteringen tas faktorer som kvalitet, klimat, köpkraft och traditioner i beaktan, för att varje plagg ska hamna i rätt kategori och komma ut på rätt marknad. Det kollektiva samarbetet säkerställer att varje plagg hamnar rätt och att så mycket som möjligt går till återanvändning enligt avfallshierarkins intentioner.

 

Arbetstillfällen och försörjning skapas direkt genom anställningar inom alla verksamheter HUMANA People to Peoples organisationer driver globalt.

 

Export av second hand-kläder reducerar fattigdom i Afrika och Centralamerika. Där skapas arbetstillfällen och försörjning även indirekt genom att HUMANA People to People säljer kläder till marknadsförsäljare och småföretagare. Detta bidrar till den lokala ekonomin och till att skapa en långsiktig ekonomisk utveckling.

bottom of page