Vårt nätverk

Humana People to People

Humana People to People verkar i Afrika, Asien, Europa, Nord- och Sydamerika.

Medlemsorganisationer

Nätverket Humana People to People består av 30 ideella organisationer som är juridiskt och ekonomiskt fristående från varandra.

Etiska riktlinjer

Alla medlemsorganisationer i nätverket Humana People to People arbetar efter samma etiska riktlinjer, så även Humana Sverige.