Vår historia

Den allra första Humana People to People-organisationen U-landshjälp från Folk till Folk (UFF) startades i Danmark 1977 för att stödja kampen mot Apartheid i Södra Afrika. Insikten om möjligheten att göra skillnad genom insamling av kläder och textilier, ledde till att fler organisationer bildades i andra länder och slog sig samman till nätverket Humana People to People. 

 

Humana Sverige grundades 1982 under namnet UFF. UFF Sverige sålde second hand i butiker från Sundsvall i norr till Malmö i söder och samlade in kläder via gula insamlingscontainrar. I slutet av 1990- och början av 2000 -talet drabbades UFF Sverige av stora ekonomiska problem. 

 

UFF Sverige anklagades i media för oegentligheter inom organisationen och för att vara ekonomiskt och juridiskt kopplade till UFF Danmark där enskilda individer ställts inför rätta misstänka för skattebrott efter att stora summor pengar flyttats från en humanitär fond till kommersiella projekt. Tillsammans med ökad konkurrens och sjunkande priser på begagnade kläder på världsmarknaden bidrog detta till ett snabbt sjunkande överskott för UFF Sverige. Organisationen hade under tiden gjort långsiktiga biståndsåtaganden som inte kunde avbrytas utan att få stora konsekvenser för mottagarna. Under lång tid donerades därför högre belopp än vad som var hållbart. 2003 gick UFF Sverige i konkurs. Några oegentligheter inom organisationer har aldrig förekommit.  

 

Efter en omorganisation startades verksamheten upp igen. Nu under namnet Humana Sverige för att markera tillhörigheten till nätverket Humana People to People. Medlemskapet i nätverket är en viktig del av vårt arbete och är tillsammans med att vi arbetar globalt vår styrka. Vi skulle inte uppnå samma goda resultat när det gäller miljövård och återanvändning om vi inte verkade på världsmarknaden. Att vi arbetar globalt främjar återanvändning och gör att vi kan få ut kläderna till de människor som behöver dem allra mest.

 

Sedan nystarten har vi gjort ett gediget arbete med att bygga upp ett helt nytt koncept för våra butiker som i nuläget består av fyra fysiska butiker och en webbutik. Butikernas uppdrag är att göra det enkelt att köpa de senaste trenderna utan att behöva konsumera nyproducerat mode, och att på så sätt bidra till en mer hållbar framtid. Humana Second Hand vill vara mer än bara mode; det handlar även om att vara en källa för inspiration och att skapa en plats där allt känns möjligt och allt är rätt.