Hur vi
hanterar gåvor

Vi tar emot kläder, textilier, skor och accessoarer. Det du skänker packas och skickas till någon av Humana People to Peoples sorteringscentraler i Europa. Efter noggrann sortering går gåvorna beroende på kategori, vidare till återanvändning genom försäljning i någon av våra second hand-butiker i Sverige eller Europa. En del av gåvorna går till återanvändning genom att de doneras till någon av de organisationer inom Humana People to People som verkar i låginkomstländer för att omsättas till intäkter till biståndsprojekt. De donerade kläderna säljs även till privata entreprenörer vilket bidrar till den lokala ekonomin och att skapa en långsiktig ekonomisk utveckling. Att främja internationell handel med kläder är bra både för miljön och för människor i låginkomstländer. Vi får ut kläderna på de marknader där de gör mest nytta.

Återanvändning

Vi kan säkerställa att så mycket som möjligt går till återanvändning och kan garantera spårbarhet genom att vi själva har kontroll över alla led i insamlingsprocessen.

 

Vår insamlingsverksamhet granskas av miljökonsulten Mepex som årligen publicerar sin kartläggning av vår verksamhet i form av en årsrapport.

Mepex 

Textile Transparency Report - Collection and Distribution of Textiles

2019

2018

2017