Hur vi
hanterar gåvor

Vi tar emot kläder, skor accessoarer och textilier. Det du skänker 

packas och skickas till Humana People to Peoples sorteringscentraler i Europa. Efter noggrann sortering går gåvorna beroende på kategori, vidare till återanvändning genom försäljning i våra second hand-butiker i Sverige och Europa. En del av gåvorna går till återanvändning genom att de doneras till de organisationer inom Humana People to People som verkar i Angola, Guinea Bissau, Mozambique, Malawi, Zambia, Demokratiska republiken Kongo och Belize. Överskottsinkomsten från din gåva oavsett i vilket land den hamnar bidrar till finansiering av Humana People to Peoples biståndsarbete.

Fördelar med export av begagnade kläder

Export av begagnade kläder har positiva resultat på många plan. Förutom den stora miljönytta som export av begagnade kläder bevisligen gör, har kläderna signifikant betydelse för reducering av fattigdom i mottagarländerna. I Malawi till exempel lever 70% av befolkningen på mindre än 9 svenska kronor per dag och är beroende av inkomster från försörjningsodling. Siffran innebär att 13 miljoner människor inte har råd att köpa nyproducerade kläder. Förutom att export gör att många människor får möjlighet att köpa begagnade kläder av hög kvalitet skapas arbetstillfällen och försörjning både direkt och indirekt. De donerade kläderna stödjer många handlare vilket bidrar till den lokala ekonomin och att skapa en långsiktig ekonomisk utveckling i mottagarländerna.

Klädverksamheten i Malawi

DAPP Malawi började sälja begagnade kläder 1995 och har sedan dess utökat verksamheten till i nuläget 14 butiker och 11 grossistbutiker som finns spridda över Malawi. Verksamheten försörjer direkt mer än 300 personer. På sorteringscentralen dit kläderna från Europa skickas, arbetar för närvarande 53 personer. De sorterar i genomsnitt 2 500 ton begagnade kläder per år. På sorteringscentralen sorteras kläderna och textilierna i upp till ett 80-tal olika kategorier innan de packas i balar om 15 - 45 kg. Sorteringen är anpassad efter efterfrågan på den lokala marknaden och centralen erbjuder köpare mindre mängder för att göra det möjligt att starta upp försäljningsverksamhet för den som saknar kapital.

 

DAPP Malawis verksamhet stödjer många handlare och har skapat ett mångsidigt värdekedjesystem. En genomsnittlig marknadsförsäljare i Malawi säljer omkring 45 kilo (en bal) var fjortonde dag. Det räcker för att försörja marknadsförsäljaren och hens familj. 

Klädverksamheten i Angola

ADPP Angola började initialt sälja begagnade kläder i Luanda 1986. I dagsläget finns 17 grossistbutiker i 9 provinser. Klädhanteringen sysselsätter totalt 93 anställda inom sortering och distribution. Ytterligare arbetstillfällen skapas genom att 15 handlare som försörjer sig på att sälja kläderna kontrakteras. Omkring 2 000 handlare varav många är kvinnor försörjer sig i sin tur på att sälja kläder på marknader och i mindre butiker.

Granskning

Vi kan säkerställa att så mycket som möjligt går till återanvändning och kan garantera spårbarhet genom att vi själva har kontroll över alla led i insamlingsprocessen.

 

Vår insamlingsverksamhet granskas av miljökonsulten Mepex som årligen publicerar sin kartläggning av vår verksamhet i form av en årsrapport.

 

Mepex 

Textile Transparency Report - Collection and Distribution of Textiles

2020

2019

2018

2017