Hit går vårt överskott

Bistånds- och miljöarbete

För att uppnå ändamålet arbetar Humana People to People strategiskt med bistånds- och miljöarbete inom fyra områden; lantbruk och miljö, samhällsutveckling, hälsa och utbildning.

Donationer och biståndsprojekt

Information om våra senaste donationer och biståndsprojekten vi stödjer.