Faktabank

Humana Sveriges yttrande till regeringsförslaget om producentansvar för textilier

En av punkterna i Januariöverenskommelsen som ligger till grund för att nuvarande regering kunde tillträda, är kravet på att ett förslag på producentansvar för textilier ska tas fram under denna mandatperiod. Här kan du läsa Humanas yttrande till Miljödepartementet angående utredningen som nu är klar.

Vill du läsa hela utredningen så kan du göra det här..

Elbil

Som ett led i miljöarbetet har Humana Sverige införskaffat en elbil. Tack vare den kan vi utföra utsläppsneutral klädinsamling i Stockholmsregionen samt leveranser av kläder till Humana Second hands butiker. Bilen är en Maxus e-Deliver med en räckvidd på upp till 30 mil.

Textilinsamling_black.png

Med anledning av avsnittet Smutsiga kläder

i Uppdrag granskning.

 

Det är vårt ansvar att säkerställa alla delar i hela hanteringskedjan som insamlade kläder genomgår från våra givare via sorteringscentraler till de humanitära projekt som vår verksamhet stödjer. Insamlingsverksamheten granskas av Mepex, en oberoende miljökonsult och vi samarbetar med våra systerorganisationer i nätverket Humana People to People för att motverka svinn och korruption. Vi har en Code of Conduct som finns att läsa i sin helhet här.

 

Vi arbetar sedan länge kontinuerligt med att förebygga stölder. Vi har under de senaste åren vidtagit många förbättringsåtgärder beträffande våra containrar. Dels har vi gjort dem säkrare mot stölder och inbrott och dels har vi gjort dem ergonomiskt bättre for våra chaufförer. Vidare använder vi oss av ett datoriserat system med GPS som hjälper oss att föra noggrann statistik över tömningstider, tömningsintervaller och insamlade kg kläder per insamlingsplats. Systemet gör att vi snabbt upptäcker avvikelser. På insamlingsplatser där vi upptäcker att någonting inte står rätt till undersöker vi vad avvikelsen beror på. Ibland kan det till exempel röra sig om att en annan klädinsamlingsaktör ställt en containrar bredvid vår eller att en markupplåtare har flyttat en container till en mer undanskymd plats. I de fall en container har utsatts för stöld byter vi snarast möjligt antingen container eller typ av lås.

 

Stölder förekommer men vi upplever inte att vi är utsatta för systematiska stölder i samma stora omfattning som i programmet, men vad som kommer fram i programmet är oroande. Nästa steg i vårt stöldförebyggande arbete är att vi kommer att plombera våra containrar. Som en ytterligare säkerhetsåtgärd har vi beslutat att alla chaufförer ska bära kläder märkta med Humanas logga. De ska också ha en ID/06-legitimation som ska kunna uppvisas vid behov. Detta kommer genomföras skyndsamt. Om någon ser någonting misstänkt vid våra containrar ser vi gärna att man kontaktar oss med information. Vi utför exempelvis aldrig tömningar med utlandsregistrerade fordon. Det går givetvis bra att höra av sig till oss anonymt.

 

Vi förstår att det som kommit fram i och med Uppdrag granskning gör att gåvogivare blir upprörda och oroade och kanske tvekar inför att i fortsättningen lämna gåvor i klädinsamlingscontainrar. Att sluta skänka kläder är ingen lösning då det skulle medföra ytterligare konsekvenser för klädinsamlingsorganisationer och därmed biståndsmottagarna. Vi vill påminna om att det förutom att lämna i våra klädinsamlingscontainrar går bra att lämna gåvor i våra butiker samt direkt till våra lagerlokaler. Vi kommer även så snart pandemin tillåter att återuppliva vår hämtningstjänst textilinsamling.se

2019-05-09 14.58.33.jpg
IMG_2340.jpg

Transparens

Textile Transparency Report - Collection and Distribution of Textiles in 2019

Rapport

Certifikat

Textile Transparency Report - Collection and Distribution of Textiles in 2018

Certifikat

Rapport

Textile Transparency Report - Collection and Distribution of Textiles in 2017

Rapport

Certifikat

Rapport 2017

Rapport 2018

Rapport 2019