Ett klargörande

Vi har fått frågor angående varför vi inte gått ut med ett tydligt ställningstagande när det kommer till Black Lives Matter på vårt instagramkonto humanasecondhand.se. HUMANA Sverige väljer därför att gå ut med ett klargörande. 

 

Vi införde 2017 en policy att HUMANA Second Hands instagramkonto främst ska vara ett konto där vi marknadsför de kläder vi säljer i våra butiker. Det är ett konto där det mesta av innehållet läggs ut av de som arbetar i butikerna. Vi har en person som sköter kontots övriga innehåll, dvs regrams, och där finns det precis som i övrig marknadsföring för HUMANA Second Hand medvetena val för att bidra med inkludering och representation. Vi har valt att separera kontot från sådant som rör HUMANA Sveriges ändamål, vår insamlingsverksamhet och biståndsprojekten som verksamhetens överskott går till. 

Att vi har den policyn för kontot betyder inte på något sätt att vi inte står bakom Black Lives Matter, HUMANA Sverige står självklart bakom rörelsen Black Lives Matter.

Att HUMANA Sverige är en organisation som verkar mot diskriminering och för en större mellanfolklig förståelse slås fast redan i vår ändamålsparagraf. Vi är emot all form av rasism, diskriminering utifrån etnicitet, religionstillhörighet, sexuell läggning, kön, ålder, socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariation.

 

Vår värdegrund framgår även av vårt medlemskap i nätverket Humana People to People; ett nätverk som genom sina program och projekt i Afrika, Asien och Latin-Amerika, dagligen arbetar på ett konkret sätt mot all form av rasism och för att bekämpa konsekvenserna av kolonialt förtryck. Det är för att generera överskott till Humana People to Peoples biståndsprojekt vi bedriver verksamhet både när det gäller HUMANA Second Hand och vår klädinsamling.

 

Kampen för alla människors lika värde och för främjande av mänskliga rättigheter ligger till grund för allt arbete inom Humana People to People globalt. Ett exempel är hur Humana People to People redan i början av 1990-talet genom projektmodellen Hope organiserade Hiv-smittade och AIDS-sjuka i hårt drabbade länder som Zimbabwe, Zambia och Namibia för att bekämpa stigmatiseringen av Hiv-smittade och främja deras rättigheter och villkor.

Humana People to Peoples arbete främjar mänskliga rättigheter. Detta genom att till exempel bekämpa kvinnoförtryck, främja kvinnors ställning i lokalsamhället, arbeta för att ge barn och ungdomar rätt till kvalitativ utbildning, både genom utbildning av lokala lärare och genom egna skolor. Vidare arbetar nätverket med att främja småbönders villkor och rättigheter.

 

Från det att den första föreningen bildades i Danmark 1977, för att stödja kampen mot Apartheid i Södra Afrika, har alltid arbetet mot rasism varit en viktig del av Humana People to Peoples arbete.

Som en del av Humana People to People har Humana Sverige alltid haft ett globalt perspektiv på frågor som antirasism, klimatförändringar, barns rättigheter, jämlikhet och andra mänskliga rättigheter. Utan att förlora detta perspektiv kommer vi nu se över hur vi kan använda våra egna sociala plattformar, butiker, containrar med mera för att bidra till opinionsbildning även på lokal nivå, samt hur vi ska gå vidare i vårt arbete för bättre mångfald, mot diskriminering och för mellanfolklig förståelse i Sverige och på våra arbetsplatser.

Under hösten kommer Humana Sverige att genomföra internutbildning för samtliga medarbetare med fokus på vår värdegrund, vår historia som antirasistisk och humanistisk rörelse och på det dagliga arbetet för mänskliga rättigheter som görs på plats i våra projekt i Afrika, Asien och Latin-Amerika.

Trond Narvestad

Styrelseordförande,

Humana Sverige