Donationer och biståndsprojekt

Zimbabwe

2020 donerades 156 333 kr till Dapp Zimbabwe att fördela mellan biståndsprojekten Ponesai Vanhu Technical College och TC TB Makoni.

Angola

2020 donerades drygt 76,6 ton kläder och skor till ett värde av
1 916 475 kr till ADPP Angola för att omsättas till intäkter för biståndsprojekten Polytechnic school Luanda och Polytechnic school Huambo.

Malawi

2020 donerades drygt 47,8 ton kläder och skor till ett värde av
1 196 000 kr till Dapp Malawi för att omsättas till intäkter för biståndsprojekten Macadamia value chain enhancement och Farmers Clubs.

Hur vi hanterar gåvor

Läs mer om fördelarna med export av begagnade kläder, klädverksamheterna i Malawi och Angola samt miljökonsulten Mepex som granskar vår insamlingsverksamhet.