Erbjudande till bostadsrättsföreningar

Ett viktigt steg i att förhindra att kläder och textilier hamnar i soporna är att underlätta för människor att göra sig av med det de inte längre behöver eller vill ha. Genom att tillhandahålla plats för våra insamlingscontainrar gör ni en viktig insats för miljön. Ni underlättar för boende att göra sig av med kläder och textilier de inte längre använder och bidrar på så vis till återanvändning och CO2-besparing, samtidigt som ni är med och skapar ett överskott som går till biståndsprojekt i bl. a. Angola, Malawi och Zimbabwe.

 

Enligt studier som gjorts av nordiska ministerrådet är mer än hälften av de kläder och textilier som slängs i Sverige i så bra skick att de skulle kunna återanvändas. Återanvändning är det klart bästa alternativet för miljön och sparar långt mer av jordens resurser än återvinning.

 

HUMANA Sverige tar emot alla kläder, textilier, skor och accessoarer. Det vi samlar in skickas till någon av våra egna sorteringscentraler i Europa, där mycket noggrann manuell sortering sker för säkerställa att allt som kan återbrukas går till återanvändning. Efter sorteringen går större delen av materialet vidare till försäljning i någon av våra butiker i Sverige eller övriga Europa. En del av gåvorna skickas vidare till våra systerorganisationer som verkar i 10 länder i Afrika, där de säljs lokalt för att finansiera biståndsprojekt.

 

Återanvändning

Av gåvorna vi samlar in kan ca 80% återanvändas. Vi kan säkerställa att så stor del går till återanvändning för att vi själva har kontroll över alla led i processen. Insamlingsverksamheten granskas av miljökonsulten Mepex som årligen publicerar en rapport där vår verksamhet har kartlagts och utvärderats.

Containern

Containern är grön och tillverkad av stål. Den är låst men har ett inkast för gåvorna. Den finns i flera olika storlekar varav den vanligaste är 122x135x200 cm och rymmer ca 200 kg kläder/textilier. Den är märkt med kontaktuppgifter och information om vår verksamhet.

 

Containern kan placeras inomhus i ett avfallsrum eller utomhus på asfalt, grus eller gräs. Tömning sker regelbundet (ca 1 gång/vecka), och sköts manuellt av vår egen personal. Att hålla god ordning på platsen kring containern ingår i personalens arbete och vi förbinder oss att åtgärda rapporterade problem inom 24 timmar.

 

Vi skriver alltid ett kontrakt med den som upplåter en plats för containrar. Skulle markupplåtaren av någon anledning inte vara nöjd med arrangemanget så kan kontraktet sägas upp med omedelbar verkan och Humana tar skyndsamt bort aktuell container.

 

 

Kontakt för mer information:

pontus@humanasverige.se  

Tel 0171-463810