top of page

Aktuell 
information

HUMANA Sverige beviljas bidrag från Volvoanställdas utvecklingshjälp

4 september 2023

 

HUMANA Sverige har beviljats ett bidrag på 98 000 kr från Volvoanställdas utvecklingshjälp till DAPP Zimbabwe och projektet Living in the Light: Provide modern energy access to children and staff at Ponesai Vanhu Children’s Home in Zimbabwe.

 

Bidraget kommer att användas till inköp och installation av solpaneler för att säkra elförsörjningen till Ponesai Vanhu Childrens Home, som i nuläget är under stark påverkan av den kroniska brist på elförsörjning som präglar Zimbabwe.

 

HUMANA Sverige eftersträvar en hållbar global handel med second hand-kläder

26 juni 2023

 

Under senare tid har larmrapporter i media om europeiska kläder som hamnar på soptippar i Ghana avlöst varandra. Ghana är en av de tio främsta exportdestinationerna från EU. HUMANA Sverige exporterar inte kläder till Ghana, men vi exporterar kläder till andra länder i Afrika och det är vårt ansvar att säkerställa alla delar i hanteringskedjan som de kläder vi samlar in genomgår, från givare via sorteringscentraler, till de utvecklingsprojekt som vår verksamhet stödjer.

 

HUMANA Sverige eftersträvar en hållbar global handel med begagnade kläder. På grund av den höga textilkonsumtionen i Sverige och Europa, kan lokala andrahandsmarknader inte hantera kvantiteterna av de ratade kläder som är återanvändbara. Optimal nytta av kläderna i enlighet med avfallshierarkin kan därför bara uppnås genom export. Förutsättningen för att de kläder som exporteras ska gå till återvändning är dock att de sorteras noggrant för rätt marknad. 

Under många år har vårt nätverk HUMANA People to People utvecklat ett väl fungerande system för handel och hantering av begagnade kläder. Vårt arbete ger kläder en längre livslängd och genererar intäkter till utvecklingsprojekt. 23,2 % av finansieringen av de utvecklingsprojekt som HUMANA People to People bedriver kommer från de kläder som samlas in av våra egna organisationer i Europa och USA. 

 

All sortering av våra kläder utförs på professionella sorteringscentraler, de flesta inom vårt nätverk Humana People to People. Vid sorteringen tas hänsyn till kvalitet, klimat, köpkraft, traditioner och religion för att varje plagg ska komma ut på rätt marknad. Vi ser till att allt som kan återbrukas går till återanvändning och skickar endast återanvändbara kläder av bra kvalitet till våra samarbetspartners världen över. Avfallet, dvs de icke återanvändbara kläderna och textilierna stannar i Europa.

 

Enligt slutsatser i rapporten Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts från Nordiska ministerrådet, beräknas nordisk export av 75 000 ton begagnade textilier ge en årlig nettobesparing på 193 000 ton CO2 ekvivalenter av växthusgaser. 72 miljoner m3 vattenanvändning, samt en mängd andra fördelar för miljön. Det fastslås även att det finns flera starka skäl att exportera begagnade kläder till Afrika. En anledning är att det finns ett behov av kläderna då second hand-sektorn fyller ett tomrum för människor som inte har råd att köpa nyproducerade kläder. En annan viktig anledning är att de begagnade kläderna genererar arbetstillfällen i mottagarländerna i Afrika. Den informella second hand-sektorn ger en viktig möjlighet till socioekonomisk utveckling genom att den tillför en inkomstkälla för marknadssäljare och därmed utveckling av den lokala ekonomin. (Nordiska ministerrådet, Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts 2016). 

 

Rapporten som kan läsas här, innehåller en redogörelse av effekten av HUMANA People to Peoples distribution och försäljning av begagnade kläder i Malawi. Den bekräftar tillsammans med den årliga granskning och kontroll som miljökonsulten Mepex utför av vår verksamhet, att inget avfall lämnar Europa.

 

Skärmavbild 2023-06-26 kl. 10.12.45.png
bottom of page